Rapportering av selvstendig næringsdrivende uten fast forretningsadresse

Rapportering kjøp av tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast kontoradresse (RF-1301) 

 

Merk at det er kun leverandører hvor man har krysset i feltet "Selvstendig næringsdrivende uten fast kontoradresse" i leverandørkortet som vil bli inkludert i rapporten. Dette feltet finner du i forsiden på leverandørkortet. Merk at dette vil ha tilbakevirkende kraft. Du trenger altså ikke å ha aktivert denne før du fører leverandørfaktura for at de skal komme med i rapporten.

 Selvrapp.png

 

Før du innrapporterer er det viktig at du velger riktig regnskapsår på menylinjen helt øverst (nedtrekksmeny der man velger selskap å jobbe på). I dette tilfellet er det 2019 som skal innrapporteres. Beløpet per leverandør er netto totalsum på leverandørfakturaer med leveringsdato innenfor året man står på. Det er kun føringer som er gjort i leverandørfaktura som blir med på denne rapporten, rene bilagsføringer kommer ikke med. Vær videre oppmerksom på at leverandørfakturaen må bokføres for å bli en del av datagrunnlaget som sendes inn, først da har vi nettosum til rapportering. I bildet for rapportering kan du endre beløpet som innrapporteres for hver enkelt leverandør. Skjemaet innrapporteres ved å velge «Send til Altinn» i øverste høyre hjørne.

 Selvrapp1.png

 

«Alle næringsdrivende som har betalt vederlag for kjøp av tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk eller annen art fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i inntektsåret skal innrapportere det fakturerte beløpet eksklusive merverdiavgift til skattemyndighetene. Opplysningsplikten gjelder også når utbetaleren er en skattefri organisasjon, offentlig myndighet eller boligselskap. Opplysningsplikten gjelder imidlertid ikke for privatpersoner som ikke har fradragsrett for kostnadene direkte eller gjennom avskrivninger.

Opplysningene skal leveres ukrevd og skal være identifisert med organisasjonsnummer (9 siffer) for mottaker av betalingen, dvs. den selvstendig næringsdrivende. Dersom mottakeren ikke har organisasjonsnummer (har ikke avgiftspliktig omsetning og er uten ansatte) kan fødselsnummer benyttes. Opplysningene skal gis samlet innen 15. februar året etter skattleggingsperioden

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×