Årsavslutning: Skatteberegning og disponering

 

 

Det siste steget før innsending av skjema til Altinn er at systemet beregner skatt og at du angir disponering av resultat og fri egenkapital. I dette bildet er det kun utbytte (1) som kan redigeres, all annen info som fremkommer er en oppsummering av årsregnskapet samt resultatet av skattemessige avskrivninger og forskjeller. I feltet for utbytte vil det fremkomme informasjon (2) om hva som maksimalt kan tas ut i utbytte. Dete er summen av beløp som kan disponeres og fri egenkapital.

Vi anbefaler å se over informasjonen i dette steget, og dersom noe ser ut til å ikke stemme kan årsavslutningen nullstilles slik at du får korrigert eventuelle feil.

Skatteberegning.png

 

Når du velger "Bokfør disponering" vil du først få opp et sammendrag over hvordan disponering av årsresultatet bokføres i systemet. Når du velger "Bokfør" vil dette bokføres i regnskapet med regnskapsdato 31.desember i året du kjører årsavslutning for. Merk at dersom du nullstiller årsavslutningen etter at disponeringen er bokført vil systemet automatisk kreditere dette bilaget.

Skatteberegning2.png

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×