Registrere eksisterende eiendel

Fremgangsmåten for å opprette en eksisterende eiendel er identisk med registrering av ny eiendel, med unntak av at det ved eksisterende eiendeler vil være et avvik mellom kjøpt pris (1) og inngående regnskapsmessig verdi (2). Utover dette vil det være to varianter av å registrere en eksisterende eiendel.

Eksisterende1.png

 

1. Avskrivningskostnadene på eiendelen er bokført i tidligere regnskap til og med forrige regnskapsmåned

I dette tilfellet trenger du kun å registrere kjøpspris, og den reelle regnskapsmessige verdien på eiendelen. Gitt at automatisk bokføring (1) er aktivert vil systemet bokføre avskrivningskostnadene fra og med siste dag i inneværende måned.

eksisterende3.png

 

2. Det foreligger påløpte avskrivningskostnader som ikke er bokført

I dette tilfellet settes inngående regnskapsmessig verdi fortsatt til balanserført beløp, men i stedet for å velge inneværende måned i feltet "Avskrives fra og med" (1), velger du den første måneden i perioden som mangler bokførte avskrivningskostnader. 

Eksisterende2.png

 

Dersom du har aktivert automatisk bokføring vil systemet da automatisk bokføre avskrivningskostnadene for samtlige måneder fra og med angitt måned til inneværende. Du får en oversikt over bokførte avskrivningskostnader i fanen "Avskrivning historikk" (1)

eksisterende4.png

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×