Manuell bilagsføring

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Bilagsføring.

Cs Bilagsføring 1.jpg

2. Klikk på ikonet for kolonneoppsett for å endre hvilke kolonner som skal ligge synlig i bilagsføringen.

Cs bilagsføring 4.jpg

3. Klikk på ikonet for vedlegg for å laste opp et vedlegg til bilaget. Klikk på Velg filer eller Hent fra innboks.

Cs bilagsføring 3.jpg