Endringer i lisens og lisensinformasjon

Vi oppdaterer lisensoppsettet i Uni Economy. Formålet er å gjøre det enklere for byrå å administrere kundeavtaler og klienter, samt å forenkle opprettelse og administrasjon av egne byråbrukere. Vi holder for tiden på å rulle ut enkelte oppdateringer, og det nye utseendet er allerede på plass. I løpet av påsken vil vi generere kundeavtaler på klienter underlagt byrålisens, slik at selskapene som i dag ligger på byrået sin lisens skilles ut i egne kundeavtaler.

Detaljer
Denne siden vil være identisk med gammel løsning. Her setter man opp administratorer på kundeforholdet, altså de som har tillatelse til å opprette nye lisenser og selskap, og til å hente ut ordregrunnlag for kundeforholdet.

Picture 1_2.png 

Endring av lisenser
En lisens i Uni Economy har til nå vært knyttet til kundeforhold. Regnskapsbyrå som benytter Uni Economy har hatt et kundeforhold der alle deres klienter havner under byrået sin lisens. I den nye løsningen vil det fortsatt være byrå som har det overordnede kundeforholdet, men hver klient legges nå opp med en egen kundeavtale. Innenfor hver kundeavtale kan man ha ett eller flere selskap. Eksempelvis vil en kjede med flere selskap nå kunne ha en kundeavtale, med flere selskap i denne avtalen.


I praksis medfører dette to endringer. For det første vil en standard-bruker nå bare kunne opprettes uten ekstra kostnad på de selskapene som ligger på kundeavtalen brukeren er aktivert på. En standard bruker på en lisens med 10 selskap vil da for eksempel kunne opprettes som bruker på samtlige 10 selskap uten noen ekstra kostnad. En bruker som da har rollen «Fakturagodkjenning» vil faktureres for denne rollen en gang, uavhengig av hvor mange selskaper i kundeavtalen vedkommende har denne rollen på.


Dersom de 10 selskapene opprettes med separate kundeavtaler, vil derimot brukeren faktureres for hver rolle vedkommende har på hver enkelt kundeavtale. Den andre endringen er at man nå enkelt kan hente ut ordregrunnlag på kundenivå, altså per kundeavtale.


I det nye grensesnittet får man enkelt informasjon om selskaper på kundeavtalen, brukere og forbrukshistorikk på kundenivå.

Nylisens.png

Ordregrunnlaget for det overordnede kundeforholdet, altså grunnlag for viderefakturering av lisens- og transaksjonskostnader, kan fortsatt hentes ut. Det er ikke synlig per nå, men vil komme på plass rett etter månedsskiftet mars/april.

Opprette og administrere kundeavtaler
Man oppretter enkelt en ny lisens fra fanen selskapslisenser. Øverst i oversikten for lisenser finner du valget «Ny kundeavtale». Her angir du navn og hvilken type kundeavtale den skal ha.

nylisens3.png

I menyen til høyre i samme bilde kan du opprette og gi tilgang til selskap via valgene øverst i dette bildet. Dersom du ønsker å slette et selskap, eller flytte det til en annen kundeavtale, gjøres dette ved å trykke på de tre prikkene til høyre for selskapsnavnet.

nylisens4.png

Regnskapsfører
I den nye siden for lisensinformasjon kan byrå enkelt legge til regnskapsførere. Brukere som registreres som regnskapsførere betaler et fast beløp i måneden, og kan fritt opprettes som bruker på samtlige lisenser og selskap som ligger på byrået sitt kundeforhold. Alle regnskapsførere fra deres selskap må legges inn her for å ikke bli fakturert som vanlige brukere.

Picture 5.png

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×