Opprett ny prisavtale

For å opprette en ny prisavtale, velg "Prisavtaler" under salgsmodulen, og velg deretter "Ny prisavtale".

 

Prisavtale2.png

 

Ved opprettelse av prisavtale vil systemet automatisk hente pris på produkt fra avtale dersom kunde og produkt er inkludert i en aktiv avtale. Merk at ved flere avtaler vil systemet hente den laveste prisen.

1. Navn: Fritekst-felt hvor du angir navn på prisavtalen

2. Beskrivelse: Valgfritt felt hvor du kan angi beskrivelse til prisavtalen

3. Felt for varighet (1): Her angir du om prisavtalen skal være løpende eller tidsavgrenset. Dersom avtalen er tidsavgrenset, må du angi start- og sluttdato i påfølgende felt.

4. Produkter: Her angir du hvilke produkt som skal inkluderes i avtalen. Info i de fleste kolonner hentes fra produktkort, utenom avtaletype og verdi. Merk at dersom salgspris på produktkort er ink. mva, vil systemet tolke dette som at avtalepris også skal være ink. mva. For hvert produkt kan du angi tre avtaletyper (2):

  1. Fastpris: For å angi fastpris legger du ny pris i kolonnen "Verdi".
  2. Rabatt: Baseres på salgspris fra produktkort. I kolonnen "Verdi" angir du prosentverdi for rabatt. I kolonnen "Avtalepris eks. mva" vil du da få forhåndsvisning av pris etter rabatt.
  3. Påslag: Baseres på innkjøpspris på produktkort, ikke salgspris. I kolonnen "Verdi" angir du prosentverdi for påslag. I kolonnen "Avtalepris eks. mva" vil du da få forhåndsvisning av pris etter rabatt.

5. Aktiver for alle kunder (3): Velges dersom prisavtalen skal gjelde for alle kunder i kundelisten. Nye kunder som opprettes etter prisavtalen vil også omfattes av denne.

6. Kundeliste: Felt hvor du angir kundene som skal inkluderes i prisavtalen.

Prisavtale1.png

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×