Avstemme MVA

Avstemme differanse mellom omsetningen og mva-oppgaven. Det kan være flere årsaker til dette. Her har vi oppsummert noen mulige årsaker:

 Mva-oppgjøret tar med alle uoppgjorte poster frem til og med valgt periode:

Dette betyr at dersom du har kjørt mva-oppgjør for en termin, og så fører et eller flere bilag med mva-kode i denne terminen etterpå, så vil disse nye postene bli med på neste mva-oppgjør. (Med mindre du først kjører en endringsoppgave/tilleggsoppgave for den terminen der det er gjort endringer.) Det samme gjelder dersom du fører korrigeringsposter for mva på forrige år i forbindelse med årsoppgjøret.
Disse endringene blir med på neste mva-oppgjør. For å finne igjen disse postene kan du benytte søk på bilag:

  1. Velg i søkefilteret: MVA rapportert er "2"(Legg inn terminen du ønsker å avstemme her).
  2. Sorter på feltet MVA dato for å sjekke første/siste dato på bilag som er innrapportert i denne terminen.

mvarapportert sok på bilag.jpg

 sok bilag via mvaoppgjor.jpg

 

Mva-oppgjøret tar utgangspunkt i Fakturadato/MVA dato, ikke regnskapsdato:

Et bilag har både en dato for MVA og en regnskapsdato for inntekter/kostnader. Resultatrapporter ol. tar utvalg på regnskapsdato, men mva-oppgjøret tar utgangspunkt i faktura/MVA datoen til posten. Et bilag kan altså ha en dato i en mva-termin, mens kostnad/inntekt er bokført i en annen. Dette for å kunne få til Periodisering ved levering. Dersom et bilag f.eks. har regnskapsdato 15.02, og MVA-dato 15.03, vil altså mva-posten bli med på mva-oppgjøret for mars/april, mens inntekten/kostnaden vil vise på februar i resultatet.
For å finne poster der dette inntreffer kan du benytte søk på bilag:

  • Velg i søkefilteret: MVA rapportert er "2"(Legg inn terminen du ønsker å avstemme her).
  • Sorter på feltet Regnskapsdato for å sjekke første/siste dato på bilag som er innrapportert i denne terminen.

 

Det kan ha blitt ført poster på omsetningskonti uten mva-kode.

Ved avstemming av omsetning ser du ofte på summen av beløpene på konto 3000-3599 for perioden, og sammenligner dette med omsetningen på mva-oppgaven. Det hender at det finnes poster på disse konti som ikke er ført med mva-kode. Disse tallene vil da ikke vise på mva-oppgaven.

Den enkleste måten å finne disse postene på er ved å benytte Søk på bilag.

  • Velg å søke opp alle poster for perioden med enten "Dato Større eller lik" og "Mindre eller lik".
  • Bruk Konto "Større eller lik" og Mindre eller lik" for å bestemme hvilke konti som skal være med i utvalget.
  • Sorter så på kolonnen for mva-kode.

Dersom det finnes poster uten mvakode, så vil ikke disse postene være med på mva-oppgaven.

 

Det kan ha blitt ført poster med mva-kode på konti du ikke tar med i avstemmingen.

Ved avstemming av omsetning ser du ofte på summen av beløpene på konto 3000-3599 for perioden, og sammenligner dette med omsetningen på mva-oppgaven. Det hender at det finnes poster på andre konti enn dette som er ført med mva-kode for avgiftsfri/avgiftspliktig omsetning. Disse tallene vil da også vise på mva-oppgaven.

I dette tilfellet vil den enkleste måten å finne postene på være å ta ut rapporten Avstemmingsliste mva-grunnlag, pr termin, som du finner under nøkkeltall - rapporter - regnskap. Denne rapporten kan du først ta ut etter at momsoppgjøret er kjørt. Her kan du kontrollere kontoer pr mva-kode

 

 

Mva-oppgjøret henter kun posteringer som er ført med mva-kode.

Dersom det finnes manuelle føringer på mva-konto (feks: 2700, 2710) vil dette ikke framkomme på mva-oppgjøret. For å finne ut om det finnes manuelle posteringer på mva-kontoer kan du benytte søk på bilag:

  • Søk på mva-konto (feks: 2700)
  • Sorter deretter på mva-kode. Du vil da få alle posteringer som mangler mva-kode øverst i listevisningen.

 

 

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×