Årsavslutning: Utsatt skatt/skattefordel eiendeler

Trinn 2 i steget for avskrivninger og forskjeller er at systemet summerer opp endringer i forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler. Disse verdiene beregnes basert på informasjon som er oppgitt når eiendelene ble registrert, og systemet beregner automatisk skattemessige avskrivninger og skattemessig verdi basert på saldogruppe. Regnskapsmessige avskrivninger baseres derimot på angitte parametere (regnskapsmessig verdi og levetid) ved registrering av eiendelen.

Standardvisningen i systemet viser kun en oppsummering av forskjellene. Dersom du ønsker en mer detaljert visning kan du velge "Se detaljer" (1) for å få en spesifikasjon av hver enkelt saldogruppe. Dersom selskapet allerede eide noen av eiendelene før året startes, må du registrere inngående skattemessig verdi på disse (2).

 

Forskjellereiendeler1.png

 

Dersom du er usikker på den inngående skattemessige verdien av de aktuelle eiendelene, finner du dette i skjemaet RF-1217 i Altinn for ligningen fra tidligere regnskapsår. Denne verdien legger du inn i kolonnen "Saldogrunnlag 01.01.xxxx" (1). Når disse verdiene er registrer har systemet informasjonen det trenger for å automatisk beregne endring i forskjeller, som påvirker skattekostnaden til selskapet.

 

Forskjellereiendeler2.png

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×