Innbetalt ingen match

Innbetalinger som havner under "Innbetalt ingen match" må håndteres manuelt (1).

Dette er en liste over innbetalinger som systemet har autoført som innbetalinger på hovedbokskonto for bank, men som systemet ikke har klart å matche. Disse blir derfor ført mot en interimskonto, ofte 2996. Du kan endre mellomkonto for innbetalinger under Bankinnstillinger.

OBS: Vi anbefaler at innbetalinger uten match håndteres fra dette bildet som beskrevet under og ikke korrigeres direkte på bilaget. Dersom det gjøres korrigeringer direkte på bilaget, vil betalingene ikke automatisk flytte seg over til "Betalt og fullført". Dersom en likevel har korrigert bilaget manuelt og betalingen er matchet mot riktig kunde/faktura/hovedbokskonto, kan man velge "Endre status til bokført og betalt" fra nedtrekksmenyen (se pkt. 4).

innbetalt ingen match.png

 

For å håndtere innbetalingene manuelt velger du de tre prikkene for en innbetaling (2). Du kan velge å føre innbetalingen direkte mot en faktura, kunde, leverandør eller hovedbokskonto som automatisk vil gjøre at innbetalingen endrer status til "Innbetalt og bokført" (3):

  • Velg faktura manuelt: Velg denne for å føre innbetalingen mot en faktura dersom du vet hvilken faktura den gjelder for.
  • Velg kunde manuelt: Velg denne dersom du kun vet hvilken kunde innbetalingen kommer fra.
  • Velg leverandør manuelt: Velg denne dersom du ønsker å føre innbetalingen mot en spesifikk leverandør.
  • Velg hovedbokskonto manuelt: Velg denne dersom du ønsker å føre innbetalingen direkte mot en hovedbokskonto.

Dersom du ikke ønsker å føre innbetalingen mot en faktura, kunde, leverandør eller hovedbokskonto eller vil utføre andre handlinger, velger du et av de nederste valgene (4):

  • Lag regel for betaling uten match: Her kan du lage regel for innbetalingen og lignende innbetalinger slik at fremtidige innbetalinger vil bli korrekt autoført av programmet. Les mer om bokføringsregler her.
  • Krediter bilag på betaling: Velg denne dersom du ønsker å kreditere hele innbetalingsbilaget.
  • Endre status til bokført og betalt: Dette valget vil endre statusen på innbetalingen til bokført og betalt. Merk at dette ikke vil endre konto bilaget er ført mot.
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×