Bokfør bankpost uten regnskapspost

Dersom du mangler regnskapsposter for noen banktransaksjoner, for eksempel for renter og gebyr som er betalt i bank, kan du bokføre disse direkte fra bankavstemmingsbildet. Gå til Bank → Bankavstemming og velg kontoen du ønsker å avstemme.

For å bokføre bankposter har du to alternativer:

  1. Du kan gå til de tre prikkene og velge "Bokfør alle bankposter i listen" (1). Da vil du få opp et vindu med alle bankpostene som er åpne, hvor du kan velge å bokføre disse.
  2. Dersom du kun ønsker å bokføre én bankpost, eller noen få, kan du klikke på de aktuelle postene du vil bokføre (2) og velge "Bokfør transaksjon" (3). Da får du opp det samme bokføringsbildet.

bokførbankpost.png

Du kan velge å bokføre bankdataene direkte fra bildet, eller lagre bilagene som kladd. Her kan du velge motkonto, redigere dato, beløp og beskrivelse, samt legge til vedlegg. Klikk på søppelkassen til høyre dersom du ønsker å slette en post. Dersom du ønsker å endre nummerserie for bilagsføringen kan du gjøre dette via nedtrekksmenyen oppe til høyre (5). Velg "Lagre som kladd" eller "Bokfør" når du er ferdig med redigeringen, eller "Avbryt" dersom du vil forkaste endringene. Du kan også sette opp egne bokføringsregler, for eksempel for renter, slik at bokføringen går raskere neste gang (6). Klikk på nedtrekksmenyen og velg "Rediger regler" for å lage en ny regel, eller velg en aktiv regel.

bokførbankpost2.png

Bokføringsregler

Klikk på "Legg til regel" (1) for å lage ny regel. Du kan også opprette ny regel basert på forslag fra systemet, velg enten "Gebyr" eller "Renter" for å få en standardregel for disse (2). For å matche regelen mot en post, må det være noe informasjon som samsvarer. Dette kan for eksempel være ord i beskrivelsen. Dersom rentetransaksjoner inneholder ordet "Renter" i beskrivelsen, kan du velge at tekst skal inneholde "renter" (3). Tilsvarende kan du opprette betingelser for beløp, dato, valutabeløp og fakturanummer (4). Klikk på søppelkassen for å slette en betingelse (5). Dersom du ønsker å føre postene mot en annen konto, velg konto fra nedtrekksmenyen under "Føres på konto" (6). Klikk på "Lagre" når du er ferdig (7).

avstemmingsregler.png

For å kjøre en regel, velg enten "Kjør alle aktive regler" eller velg aktuell regel under "Kjør spesifikk regel" (8) i nedtrekksmenyen. Du kan også kjøre regler direkte basert på forslag fra systemet (9).

avstemmingsregler2_1.png

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×