Registrere trekk på ansatte

Når du skal registrere trekk eller forskudd på en ansatt kan du enten gjøre det gjennom funksjonen "Saldo" i lønnsmodulen eller via "Forskudd/trekk"-fanen ansattkortet til den aktuelle ansatte. Bildet der du legger inn trekk er helt likt, forskjellen mellom disse stiene er først og fremst at i menyvalget "Saldo" får du en oversikt over alle forskudd og trekk på selskapet, mens i ansattkortet får du oversikt over alle trekkene til den ansatte.

Forklaring til feltene:

 • Trekkmal: Dersom du allerede har opprettet en mal for trekket, kan du her hente opp denne
 • Type: Angi hvilket trekk du ønsker å registrere
 • Navn på mal: Fyll ut ønsket navn for malen
 • Navn på mal: Fyll ut ønsket navn for malen
 • Ansatt: Velg hvilken ansatt trekket skal registreres mot
 • Lønnsart: Angi hvilken lønnsart trekket skal gå mot
 • Saldo: For aktuelle trekktyper angir du saldo som skal nedbetales
 • Avdrag: Her kan du legge inn en fast sum som skal trekkes. Dersom du ønsker å benytte % av brutto, lar du dette feltet stå tomt
 • Avdrag prosent: Her kan du legge til en prosent av brutto, som skal trekkes ved lønnskjøring
 • Minimumsbeløp: Dersom du benytter trekk i prosent, kan du her angi minimumsbeløp som skal trekkes pr lønnsavregning
 • Maksimumsbeløp: Dersom du benytter trekk i prosent, kan du her angi maksimumsbeløp som skal trekkes pr lønnsavregning
 • Leverandør: Dersom du ønsker å utbetale dette trekket via remittering/autobank, må du legge til leverandør i dette feltet. (Ved registrering av fagforeningstrekk skal alltid leverandør legges til)
 • KID: Ønsker du å sende trekket via remittering/autobank, kan du fylle ut KID
 • Kontonummer: Dette feltet henter informasjon fra leverandør som er knyttet til trekket og er ikke redigerbart.
 • Lag utbetaling: Haker du av for Lag utbetaling, kan trekket remitteres/sendes via autobank sammen med utbetalingene til de ansatte. Også med KID.

I feltet «Poster» kan du legge til manuelle poster som skal med i trekk for å justere registrert trukket beløp av saldo. Her vil du også få en oversikt over utførte trekk, hvorvidt de er utbetalt og gjenværende saldo.

trekk1.jpg