Oppsett av lønnsarter for A-meldingen

Vi vil her vise hvordan du setter opp opplysninger på lønnsarter. Husk at dersom du er usikker på oppsettet, så må du kontrollere Veiledning til A-ordning.

 

Husk:det er kun lønnsarter som skal innberettes, som skal settes opp med A-meldingsinformasjon.

 

Du finner A-meldingsinformasjon pr lønnsart ved å gå inn på en eksisterende lønnsart eller når du oppretter en ny lønnsart:

 ameldingsinformasjon lønnsart.jpg

Her må du definere hvordan lønnsarten skal rapporteres i A-meldingen.

Det er tre ulike typer opplysninger som skal defineres (Fire dersom lønnsarten skal inneholde tilleggsopplysninger):

  • Inntektstype (f.eks. Lønn, Fradrag, Forskuddstrekk o.s.v.)
  • Fordel (f.eks. Kontantytelse, Naturalytelse, Utgiftsgodtgjørelse.)
  • Beskrivelse (f.eks. Fastlønn, Timelønn, Feriepenger o.s.v.)
  • Tilleggsinformasjon pakke

De valgene du gjør i de ulike feltene vil bestemme hvilke valg du får i neste felt. (For å forhindre at du registrerer ugyldige kombinasjoner av opplysninger.) Det er derfor viktig at du først velger alternativ i Inntektstype, så i Fordel og til slutt i Beskrivelse. (Inntektstype Fradrag gir kun valg i Beskrivelse.)

Det er to muligheter for søk/valg av opplysninger:

  1. Trykk søk-knappen (forstørrelsesglass). Du får da opp alle valg i feltet og kan klikke på den du ønsker:

    velg inntektstype lønnsart.jpg

  2. Skriv inn det du ønsker. Feltet har smartsøk:

 søk på inntektstype lønnsart.jpg

Her ser du et eksempel på en ferdig oppsatt lønnsart for månedslønn:

 

 a-meldingsinformasjon fastlønnspost.jpg

 

Tilleggsopplysninger:

Enkelte kombinasjoner krever tilleggsopplysninger i spesielle tilfeller. De ulike valgene for tilleggsopplysninger finner du ved å søke i feltet.

Et eksempel på en lønnsart som skal ha tilleggsopplysninger er Fri bil. Når du skal definere tilleggsopplysningene her, klikk på nedtrekksmenyen ved "Tilleggsinformasjon pakke" og velg i listen over tilgjengelige tilleggsopplysninger:

 tilleggsinformasjonspakke lønnsart.jpg

Når du har valgt tilleggsinformasjonspakke, vil du se de valgte tilleggsopplysningene i listen under:

 tilleggsinformasjon lønnsart.jpg

 

Dersom du setter opp en lønnsart for tilleggsopplysninger etter at lønnskjøringen er avregnet, må du gå til "Lønn - Tilleggsopplysninger" for å føre inn tilleggsopplysningene for den lønnsavregningen.

Tilleggsopplysningen Antall vil systemet hente uten at du setter det opp, f.eks. for lønnsarter for Timelønn.

Ved første gangs oppsett anbefaler vi at du benytter A-ordningen sin Veiledning,som forteller hvordan oppsettet skal være.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×