Arbeidsforhold

Oversikt over påkrevde opplysninger for arbeidsforholdet. (A-meldingen).

Du må registrere inn virksomhet og personnummer eller D-nummer på de ansatte. Dette gjør du når ny ansatt opprettes, eller inne på hovedbildet i etterkant.:

 1. Alle arbeidsforhold skal innrapporteres på selskapets virksomhetsnummer. Dersom den ansatte har flere arbeidsforhold fordelt på virksomheter skal man her velge virksomheten den ansatte har høyest stillingsprosent. Dette feltet benyttes også når man sender forespørsel om skattekort. 

 2. Her fyller du ut fødselsnummer, evt D-nummer. Både fødselsnummer og fødselsdato er påkrevde felter. 
  OBS: Dersom du fyller ut D-nummer må du manuelt legge til korrekt fødselsdato.

 

Når du registrerer en ny ansatt tas du automatisk til arbeidsforhold etter at personalia er fylt ut. Alternativt kan du opprette arbeidsforhold fra oversikten på ansattkortet (1). I oversikten vil du også se arbeidsforhold ID (2), som er en unik identifikator for arbeidsforholdet. Det er ofte denne ID'en det refereres til dersom man får oppgitt feil i tilbakemelding fra a-ordningen. 

Ansattkort1.png

 

Arbeidsforhold:

 1. Yrkeskode/Yrkestittel: Systemet henter yrkeskoder fra SSB sin yrkeskatalog. Yrkeskoden bestemmes av arbeidstakerens konkrete arbeidsoppgaver, ikke utdanningsnivå eller stillingstype. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere hvilken yrkeskode som er riktig. 

 2. Startdato: Startdato er datoen arbeidsforholdet starter ifølge arbeidsavtalen. Det er ikke nødvendigvis første dag arbeidstakeren møter på jobb. (Dersom arbeidsforholdet mangler startdato vil dette ikke innrapporteres i A-meldingen).

 3. Sluttdato: Sluttdato er datoen arbeidsforholdet og arbeidsplikten opphører. (A-meldingen tar med stillinger med sluttdato 45 dager tilbake i tid når første a-melding rapporteres)

 4. Virksomhet: Alle arbeidsforhold skal innrapporteres på selskapets virksomhetsnummer. Dette angir du her.

 5. Stillingsprosent: Oppgi stillingsprosenten som står i arbeidsavtalen til den ansatte. Regn ut stillingsprosenten hvis det står antall timer i stedet for stillingsprosent i arbeidsavtalen.

      6. Huker du av for «Standard» vil det være dette arbeidsforholdet som foreslås når du registrerer faste og variable lønnsposter.

 

 Ansattkort2_1.png

 

 

A-meldingsinformasjon:

 1. Ansettelsesform: Informasjon om arbeidsforholdet er obligatorisk. Her angir du om ansettelsesformen er fast eller midlertidig.
  • For at en stilling skal være midlertidig, så må det stå i avtalen/kontrakten at det er for en begrenset tidsperiode, eller for et bestemt arbeid.
  • En fast stilling er når arbeidsforholdet er løpende og tidsubegrenset.
 2. Arbeidstid: Oppgi den arbeidstidsordningen som står i arbeidsavtalen til den ansatte.

 3. Timer pr uke full stilling: Oppgi antall arbeidstimer per uke som utgjør en fulltidsstilling for arbeidsforholdet. (En full stilling tilsvarer normalt 37,5 timer i uken).

 4. Ansiennitet: Oppgi datoen lønnsansienniteten regnes ut fra.

 5. Lønnsjustering: Oppgi dato for siste lønnsendringer som er faste.

 6. Sist endret %: Oppgi datoen stillingsprosenten sist ble endret.
 7. Avlønningstype: Oppgi den avlønningstypen som er angitt i arbeidsavtalen til den ansatte.

 

Ansattkort3.png

 

Lønn

Her angis avtalt lønn. Hvis månedslønn angis vil timelønn automatisk beregnes basert på månedslønn og 37,5 timers uke. Merk at dette feltet henger tett sammen med lønnsarter; ved oppsett av lønnsart velger du om sats skal hentes fra månedslønn, timelønn eller fri sats fra ansattkortet.

 

Ansattkort4.png

 

Merk: Du kan ikke gjenbruke arbeidsforhold eller gjøre endringer på arbeidsforhold som tidligere er innrapportert. Dersom en ansatt slutter og på et senere tidspunkt blir ansatt på nytt, må du opprette et nytt arbeidsforhold. (på samme ansattnummer). 

 

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×