Ansattkort: Arbeidsforhold

Systemet henter yrkeskoder fra SSB sin oversikt. Finn den som egner seg best til den ansatte sin stilling og velg denne. Både yrkeskode og yrkestittel fylles da automatisk ut. Vær obs på at du må ikke endre på noen av disse, dette vil føre til feil i a-meldingen.

Utover dette angir du stillingsprosenten til den ansatte, startdato, eventuell sluttdato og hvilken virksomhet ansettelsesforholdet gjelder. Huker du av for «Standard» vil det være dette arbeidsforholdet som foreslås når du registrerer faste og variable lønnsposter.

Dersom den ansatte har flere arbeidsforhold i selskapet, for eksempel ved å være knyttet til flere virksomheter, kan du opprette flere arbeidsforhold ved å velge «Nytt arbeidsforhold». 

Abreidsforhold.png

Spesielle felter:

  • Ansatt dato: Det er kun stillinger der det finnes ansattdato som blir med i a-meldingen.
  • Sluttdato: Dato for når et arbeidsforhold avsluttes. A-meldingen tar med stillinger med sluttdato 45 dager tilbake i tid når første a-melding rapporteres. Husk derfor å legge inn opplysninger på arbeidsforhold som nylig er avsluttet også ved oppstart.

Merk at du kan ikke gjenbruke arbeidsforhold. Dersom en ansatt slutter og på et senere tidspunkt blir ansatt på nytt, må du lage et nytt arbeidsforhold med ny startdato (på samme ansattnummer). Du kan også bruke flere stillinger dersom du skal skille på dimensjoner o.l. Du kan knytte lønnsposteringer mot arbeidsforhold både på faste poster og i registreringsbildet for manuelle poster på lønnsavregning.

 

arbeidsforhold lønnsposter.jpg

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×