A-meldingsinformasjon på ansatte

 

Det skal i a-meldingen leveres informasjon til Aa-registeret hos NAV og SSB. Du må bl.a. oppgi en rekke opplysninger om arbeidsforholdet.
 
 

I a-meldingen og «Veiledning for A-ordning» blir ansatte kalt inntektsmottakere. Følgende opplysninger må fylles ut på ansattkortet:

Identifikasjon av inntektsmottaker: Fødselsnummer for norske arbeidstakere. D-nummer eller internasjonal ID for utenlandske arbeidstakere.

Opplysninger om arbeidsforhold: Flere punkter. Fyll ut feltene under arbeidsforhold og a-meldingsinformasjon

Permisjon: Ved eventuell permisjon skal dette innberettes til a-ordningen.

Lønn og ytelser: Lønn og andre ytelser skal innberettes.

Fradrag: Enkelte typer trekk og premier, som fagforeningskontigent og premie til pensjonsordninger, skal innberettes.

Forskuddstrekk: For å beregne forskuddstrekk må den ansatte ha skattekort. Registreres elektronisk eller manuelt. Vær også obs på om du selskapet er hovedarbeidsgiver eller biarbeidsgiver.

Særskatter og spesielle grupper: Enkelte yrkesgrupper har særskatter. Videre må det oppgis korrekt sone og beregningsregel for arbeidsgiveravgift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×