Malklient

En malklient kan settes opp med innstillinger og faste register-data som senere kan benyttes ved opprettelse av et nytt selskap. 

Dersom et selskap er opprettet som en malklient, vil dette indikeres i toppmenyen. 

malklient1.png

Du kan ikke angi at et allerede opprettet selskap skal fungere som en malklient. En malklient kan kun opprettes i forbindelse med opprettelse av et nytt selskap. Da setter du hake ved Opprett som malklient i siste steg.

malklient3.png

Neste gang du oppretter et nytt selskap, kan du velge å basere selskapet på eksisterende malklient. Alle innstillinger i malklienten vil overføres. Du bør unngå å registrere data som ikke skal kopieres over til det nye selskapet, for eksempel selskapsspesifikk regnskapsdata, fakturaer eller lignende.

malklient4.png