Bokføringsregler bank

Det er mulig å sette opp bokføringsregler for innbetalinger som kommer inn via autobank, for eksempel innbetalinger som kommer inn uten match, eller innbetalinger du ønsker at skal føres mot en spesiell konto. For å administrere bokføringsregler må du gå på Innbetalinger i bankmodulen (1), og deretter på de tre prikkene til høyre i bildet (2). Velg "Bokføringsregler bank".

bokføringsregler_1.png

 1. Inne i Bokføringsregler kan du sette opp så mange regler som er ønskelig. Klikk på "Ny regel" for å opprette en ny regel.
 2. Her velger du beskrivelse og kriterier for regelen. Du kan ha flere kriterier for én regel. Klikk på "Legg til filter" for å legge til et nytt filter. Merk at alle kriteriene for en innbetaling må være oppfylt for at innbetalingene skal bli fanget opp av denne bokføringsregelen. Du skriver enkelt inn det du ønsker at for eksempel fakturanummer skal være i den tomme cellen hvor det står "blank". Dersom du ønsker at kriteriet for at innbetalingen skal bli fanget opp av regelen er at et felt er tomt (for eksempel at betalingen mangler fakturanummer), lar du dette feltet stå uten innhold.
 3. Klikk på minussymbolet dersom du ønsker å fjerne et filter.
 4. Her ser du alle filtrene du kan bruke. Du kan for eksempel velge at regelen skal gjelde for alle innbetalinger som inneholder et unikt fakturanummer, en spesifikk beskrivelse, KID-nummer osv.
 5. Under "Handling" velger du hvordan innbetalingen skal behandles:
  • Bokfør uten match: Velg denne dersom du ønsker at innbetalingen skal bokføres uten match. Den vil da føres mot en mellomkonto for innbetalinger. Les mer om innbetalinger uten match her.
  • Ikke bokfør: Dette valget gjør at innbetalingen legger seg sammen med de andre innbetalingene under "Alle", men innbetalingen vil ikke bli bokført. Dette er dermed kun for å vise selve innbetalingen i listen.
  • Ignorer betaling: Dersom du velger å ignorere innbetalingen vil den bli ignorert totalt i systemet. Denne vil du kun se under "Skjulte innbetalinger", og kan ikke bokføres eller håndteres senere.
  • Bokfør til konto: Her kan du velge om du ønsker å bokføre innbetalingene mot en unik konto som erstatter mellomkonto for innbetalinger. Hvis du for eksempel velger konto 1900 her, vil disse innbetalingene krediteres konto 1900, og debiteres 1920 (eller hovedbokskonto som driftskonto er knyttet mot).
 6. Du kan deaktivere en regel uten å slette den ved å klikke i dette feltet.
 7. Dersom du ønsker å slette en regel trykker du på søppelkassen for den aktuelle regelen.
 8. Til slutt kan du lagre endringene du har gjort. Dersom du ønsker å forkaste endringene klikker du på "Lukk".

bokføringsregler2.png

filtre bokføringsregler.png

Dersom du har flere bokføringsregler fungerer disse slik at systemet sjekker den øverste regelen først, og deretter går videre til neste regel. Det betyr at dersom kriteriene i den første regelen er oppfylt for innbetalingen, er det denne regelen som slår inn. Dersom du opplever problemer med at feil regel trer i kraft for en type innbetaling, forsøk å spesifisere reglene slik at de kun inneholder det som er unikt for de spesifikke innbetalingstypene. 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×