Årsavslutning: Sjekkliste

Det første punktet i årsavslutning er sjekkliste for nødvendige avklaringer som må gjøres før avstemming av balansen.

Sjekkliste1.png

 

På noen av disse punktene vil systemet sjekke om oppgaven er utført automatisk (1 og 2). Resterende oppgaver fungerer som en huskeliste over oppgaver som må gjøres før året kan avsluttes (3). Merk at for samtlige oppgaver er det mulig å krysse av i boksen til venstre for å markere disse som fullført selv om systemet indikerer at det kreves handlinger.

sjekkliste2.png

 

Systemet vil først sjekke at all offentlig rapportering (MVA- og A-melding) for regnskapsåret er sendt inn og godkjent. Dersom ditt selskap ble opprettet i systemet etter årsskiftet, og derfor har sendt inn offentlige rapporter fra et annet system, vil disse oppgavene ikke være fullført. Dersom du vet at alle rapportene er sendt inn kan du markere boksen til venstre for å fullføre oppgaven.

sjekkliste3.png


Deretter vil systemet sjekke om regnskap for tidligere år balanserer. Dersom dette ikke er tilfelle, se artikkel om håndtering av ubalanse i tidligere år.

 

Deretter sjekker systemet om regnskapet har forventet aksjekapital i henhold til aksjeloven. Dersom dette mangler fra regnskapet vil systemet foreslå hvordan dette håndteres, med link til bokføringsfunksjonen slik at dette kan korrigeres.

sjekkliste4.png

 

De tre neste punktene er en sjekkliste fra systemet. Før året avsluttes er det kritisk å påse at alle disse punktene er utført slik at alle relevante bokføringsdata kommer med. I listepunktet for salgsfaktura og innbetaling finner du en link til bankavstemming (1), hvor du kan sjekke at alle innbetalinger fra banken er registrert i regnskapet. Merk at dette fordrer at autobank er aktivert og at bankavstemmingsfiler er bestilt.

sjekkliste5.png

 

Det siste punktet er en avsjekk mellom saldo på eiendelskontoer i balansen og registrert regnskapsmessig verdi på samtlige eiendeler i eiendelsfunksjonen. For at systemet skal beregne korrekt skattemessig avskrivning og forskjeller mellom denne og regnskapsmessig må alle eiendeler være registrert i eiendelsfunksjonen. Du vil derfor få en advarsel dersom det er avvik mellom disse verdiene. 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×