Opprette lønnsart

2019-09-18_09-57-20.jpg

 1. Gi lønnsarten et navn. Du kan selv velge hvilket nummer lønnsarten skal ha. Lar du feltet stå tomt, vil systemet automatisk velge neste ledige lønnsartnummer.

 2. Angi hvilken skattebehandling lønnsarten skal ha, og om lønnsarten er med i grunnlag for feriepenger og Arbeidsgiveravgift.

 3. Du kan her styre hvilken Sats lønnsarten skal benytte ved registrering av lønnsposter:
  - Lønnsart: Systemet vil foreslå satsen som legges inn direkte på lønnsarten.
  - Månedslønn: Satsen hentes fra feltet månedslønn på ansattkortet
  - Timelønn: Satsen hentes fra feltet timelønn på ansattkortet
  - Frisats: Satsen hentes fra feltet frisats på ansattkortet.

Legger du til et beløp i feltet utbetales med tillegg i prosent, vil systemet beregne sats + tillegg i prosent ved registrering av lønnsposter.


      4. Velg hvilke hovedbokskonto lønnsarten skal bokføres mot, og kryss av for utbetales dersom lønnsarten er med i grunnlaget for utbetaling.

 

Forklaring til feltene:Arbeidsgiveravgift: Feltet angir om systemet skal beregne og avsette arbeidsgiveravgift eller ikke av denne lønnsarten.
Feriepenger: Feltet angir om systemet skal beregne og avsette feriepenger eller ikke av denne lønnsarten.
Utbetaling: Feltet angir som det er en ytelse som skal utbetales eller ikke. Trekk, som f.eks fagforeningstrekk, skal også ha hake for Med i grunnlag for Utbetaling, for det skal redusere utbetalt beløp.
Behandlingsregel skattetrekk: Feltet angir om lønnsarten skal være med i grunnlaget for tabelltrekk, prosenttrekk eller trekkplikt uten skattetrekk. Dersom lønnsarten er med i grunnlag for tabelltrekk, og den ansatte ikke har tabellkort, vil systemet likevel bruke prosenttrekk.

 


Klikk Her for oppsett av A-meldingsinformasjon på lønnsarter.

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×