Purreinnstillinger

For å administrere oppsett av purringer og tilhørende gebyr velger du salg under innstillinger (1) og deretter fanen "Innkreving" (2)

Purringer1.png

Overordnet settes det innstillinger for minste fakturabeløp å purre, antall purringer før inkasso samt hvorvidt en aksepterer innbetaling på faktura uten purregebyr. Merk at det må være samsvar mellom feltet "Antall purringer før inkasso" og antall purreregler som settes opp (se under).

Purreinstillinger1.jpg

 

Nederst i bildet for innkreving finner du purreregler. Her angir du betingelser for når faktura skal få status "Klar til purring" og "Klar til inkasso" i salgsmodulen. Merk at purringer og inkassokrav sendes ikke automatisk ut fra systemet, her angir man bare betingelser for statusendringer på utstedte faktura.

Som systemstandard finnes det tre purreregler:

-         Purring

-         Inkassovarsel

-         Inkasso 

For å administrere hver enkelt av reglene velger du dem fra menyen til venstre (1), og deretter angir du betingelser og beskrivelse av regelen i feltet til høyre (2), der man angir følgende informasjon: 

  • Tittel: Navn på regelen
  • Gebyr: Purregebyr som legges på ved purring/inkassovarsel. Disse er kumulative, som vil si at for eksempel gebyret fra regel nummer 1 blir med videre ved ytterligere purringer.
  • Dager fra forfall: Angir hvor mange dager det skal gå fra hovedstol eller forrige purring/inkassovarsel har forfalt til regelen aktiveres. Det vil si at dersom en faktura er purret en gang, og den påfølgende purreregelen har angitt 14 dager fra forfall, vil denne purringen få status "Klar til purring" 14 dager etter at førstegangspurring har forfalt. 
  • Dager til forfall: Antall dager som går fra purringen blir utstedt til kunde til den forfaller. Henger sammen med feltet "Dager fra forfall" ved at man i påfølgende regler angir hvor mange dager etter dette forfallet man kan sende ytterligere purringer.
  • Beskrivelse: Tekst som automatisk kommer med på utsendte purringer

 

Purringer2.png

 

Ved behov kan det legges til flere purreregler. Dette gjøres ved å velge "Ny regel" (1). Fyll ut nødvendig info i feltene til høyre (se info om disse ovenfor), og velg hvilket nummer i rekken purreregelen skal ha. Dette gjøres ved å holde inne venstre musepeker på pilene helt til venstre på den nye regelen (2), og dra regelen til ønsket plassering. Felt for tittel og beskrivelse er obligatorisk. Merk at man må ha minst 2 purreregler, da det er lovpålagt å sende inkassovarsel før det sendes inkassokrav. Om du endrer antall purreregler må du også oppdatere feltet "Antall purringer før inkasso" øverst i bildet.

Purringer3.png

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×